حریم خصوصی


حریم خصوصی

حریم خصوصی کابران بسیار محترم شمرده میشود ودر صورت ایجاد هرگونه مزاحمت شخص خاطی بلاک خواهد شد

بیایید به عنوان افرادی تحصیل کرده و پر ادعا و بافرهنگ هموطن دیگر را مورد مزاحمت قرار ندهیم و برای خود شخصیت قائل باشیم.

در صورت هرگونه مزاحمت از سوی دیگر کاربران لطفا به مدیریت اطلاع دهید.